Koncepcja zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu Aleksandrowa Łódzkiego zgodnie z obowiązującymi ustaleniami mpzp

« wróć do kategorii
 • skład opracowania:
  • Część analityczna:
  • Struktura funkcjonalna zabudowy
  • Charakterystyka (typologia) zabudowy
  • Struktura własności
  • Intensywność zabudowy
  • Przestrzenie publiczne i przestrzenie prywatne
  • Koncepcja zagospodarowania przestrzennego śródmiejskiego kwartału Aleksandrowa Łódzkiego
 • koncepcja:
  • 2011
 • lokalizacja:
  • Aleksandrów Łódzki, ul. Kościuszki/ul. Warszawska/ul. Skłodowskiej
  • część obszaru wyznaczonego działkami o numerze ewidencyjnym 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467/1, 467/2, 467/3, 467/4, 467/5, 468, 469, 640/4, 640/5 obręb A-1
 • inwestor:
  • Praca semestralna wykonana na Studium Podyplomowym z Planowania Przestrzennego, Politechnika Łódzka, Wydział Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • autor: 
  • mgr inż. Barbara Kotwas, arch. kraj. 
  • mgr inż. Krzysztof Kotwas, arch. kraj.
 • powierzchnia:
  • 1 ha