Projekt rewitalizacji wzgórza "Wysoki Zamek" we Lwowie

« wróć do kategorii
 • skład opracowania:
  • Analiza i waloryzacja terenu
  • Inwentaryzacja dendrologiczna
  • Projekt zagospodarowania terenu
  • Projekt Drogi Krzyżowej
  • Schemat funkcjonalno – przestrzenny Wieży Tele-Radiowej
 • projekt: 
  • 2008
 • autor:
  • mgr inż. Barbara Kotwas, arch.kraj.
 • promotorzy:
  • dr hab. inż. arch. Halina Petryszyn
  • dr inż. arch. Jurii Kryworuczko