Nasadzanie roślin

« wróć do ofert
Biorąc pod uwagę projekt techniczny, dokonuje się zakupu odpowiedniej ilości, odpowiednich gatunków i odmian roślin, w wieku, czy wielkości przewidzianej w projekcie. Kolejno rozstawia się w terenie roślinność tak by zaobserwować jeszcze przed posadzeniem założenia kompozycyjne, w tym czasie ewentualnie można dokonać niewielkich zmian co do składu gatunkowego czy ilościowego.

Roślinność nasadza się w odpowiednio na daną głębokość wykopanych w tym celu dołkach, zaprawionych nawozami czy specjalistyczną ziemią ogrodową. Całość należy kolejno podlać, po ustabilizowaniu się po kilku dniach podłoża powinno się nanieść brakującą ilość gleby pod rośliną.