Wykonywanie założeń związanych z wodą - oczka, stawy, źródełka, strumyki itp.

« wróć do ofert
Pierwszym elementem jest ustalenie prawidłowej lokalizacji, dobierając ją ze względu na odpowiedni rodzaj podłoża i jego właściwości, otoczenie i jego elementy, oraz konieczność doprowadzenia dopływu odpowiedniej ilości wody i możliwość opróżnienia zbiornika. Kolejno ustala się kształt założenia, głębokość.

Przystępując do realizacji założeń związanych z wodą, wykonuje się następujące czynności: wyznacza się punkty sytuacyjno - wysokościowe, wykonuje roboty ziemne, układa się przewody do odprowadzania i doprowadzania wody, wykonuje umocnienia brzegu, umacnia i uszczelnia dno - warstwy uszczelniania uzależnione są od rodzaju zbiornika np. płyty, piasek, folie, masa bitumiczna uszczelniająca, beton żwirowy, następnie wykonuje się stanowiska dla roślin. W poszczególnych przypadkach dodatkowym elementem jest odpowiednie umocnienie brzegu np. faszynowanie, umacnianie kamieniami naturalnymi, kołkami drewnianymi, prefabrykatami betonowymi.