Wykonywanie ogrodów skalnych

« wróć do ofert
Odpowiedni dobór lokalizacji miejsca przewidzianego pod skalniak, miejsce odsłonięte od wiatrów, o odpowiedniej wystawie, odpowiednio oświetlone. Ukształtowanie skalniaka tak by woda swobodnie mogła odpływać, w przypadkach szczególnych odwodnienie za pomocą drenażu.

Dobór kamieni do założenia, ułożenie kamieni biorąc pod uwagę zamysł projektowy. Wysypanie odpowiedniej ilości ziemi pod nasadzenia w przestrzeniach między kamieniami. Nasadzenie roślin odpowiednich do takich założeń, uwzględniając skład i ilość sztuk zamieszczonych w projekcie. Całość kolejno należy obsypać np. korą, żwirem, grubym piaskiem. Gdy cała powierzchnia skalniaka jest już pokryta wypełnieniem podlewamy rośliny.