Wykonanie inwentaryzacji fotograficznych w zakresie architektoniczno - krajobrazowym

« wróć do ofert
Inwentaryzacja fotograficzna w zakresie architektoniczno - krajobrazowym, ma za zadanie ukazanie pełnego inwentarza przestrzeni problemowej. W skład inwentaryzacji fotograficznej będzie wchodziło ukazanie wszelkiego detalu architektonicznego, inwentaryzacje fotograficzne urbanistyczne, inwentaryzacje fotograficzne dendrologiczne, inwentaryzacje fotograficzne elementów krajobrazowych, kompozycyjnych w tym otwarć widokowych, dominant przestrzennych. Inwentaryzacje fotograficzne zróżnicowane są w skali od szerokich panoram do mikro detalu. Materiał uzyskany z inwentaryzacji fotograficznych służy nam do przechowywania, opracowania, oraz rozpowszechniania w postaci zdigitalizowanych obiektów architektoniczno - krajobrazowych.