Wykonanie analiz i strategii w planowaniu przestrzennym, historycznych, kształtowania układów osadniczych

« wróć do ofert
Badania historyczne i badania prognostyczne stają się podbudową do modeli prognozowych. I tak dokonuje się tu analiz przemian krajobrazu kulturowego z prognozowaniem. Badania te mają charakter wielowariantowy, prognostyczny w relacjach historycznych czy przestrzeni współczesnej, tworzone są tu modele przemian. Zadania stawiane przy wykonaniu analiz czy strategii historycznych, układów osadniczych mają za zadanie ukazanie wizji kierunku dalszego rozwoju. W badaniach tych dokonywane są obserwacje na zasadzie badań w terenie, jak i badania studialne nad wszelkiego rodzajami map, rycin, zdjęć historycznych, źródłach pisanych, materiałami archiwalnymi czy w posiadaniu konserwatora zabytków.