Wykonanie analiz, strategii jak i wszelkich prognoz związanych z problematyką społeczną, przyrodniczą, gospodarki wodnej, rolnej, leśnej i ochrony środowiska, infrastruktury technicznej

« wróć do ofert
Na początku należy dokładnie ustalić cel pracy, przedmiot pracy, zakres problemowy, zakres czasowy, metodę analiz. Wszelkie analizy są pracą badawczą w jej zakres wchodzą czy to badania podstawowe, czy stosowane do celów projektowania, czy stosowane dla celów doskonalenia metod projektowania.

Inaczej rozpatruje się przestrzeń gospodarczą, a inaczej społeczną, czy fizyczną, przystępując do wykonania analiz, strategii czy prognoz należy podchodzić do każdego z tematów indywidualnie. Nie ma tu z góry określonych reguł, w każdym z przypadków należy dokonać kompleksowych badań interdyscyplinarnych, lub posiłkować się badaniami już przeprowadzonymi. Często badania te mają wymiar przestrzenno - technicznych, wymagających wielkiego zaangażowania najróżniejszych jednostek badawczych.