Wykonywanie analiz przestrzennych terenu, w tym analiz komunikacyjnych, zieleni, urbanistyki, dziedzictwa kulturowego, zagospodarowania terenu i innych

« wróć do ofert
Przystępując do wykonania analiz przestrzennych dokładnie ustala się granice opracowania, i tu mamy do dyspozycji szereg skal jakimi posługujemy się przy opracowaniu analiz. Analizy te mają za zadanie wyłonić problemy w zastanym stanie krajobrazu, tak by wskazać je dla przyszłych projektów, które mają stwarzać najdogodniejsze warunki dla życia i rozwoju jednostki. I tak główny nacisk w dokonywaniu analiz stawia się na rozwiązywanie problemów konfliktowych występujących w przestrzeni.