Kompleksowe wykonywanie terenów zieleni

« wróć do ofert
Przystępując do kompleksowego wykonawstwa terenów zieleni określa się rodzaj prawny umowy - umowa o roboty budowlane lub o dzieło. Oznaczenie stron umowy i osób uprawnionych do ich reprezentacji. Ustala się system realizacji robót przez wykonawcę projektu, jego obowiązki w zakresie dostarczenia projektu, nadzoru autorskiego inwestorskiego, jak też poprzez znalezienie i zatrudnienie wykonawców. Określa się dokładnie przedmiot umowy czyli tego, co i jak ma być zrobione. Określa się w sposób jasny dostawców towarów, czy towar zakupuje wykonawca biorący odpowiedzialność za jego jakość, czy inwestor. Na tym etapie również ustala się kto jest odpowiedzialny przed kradzieżą i uszkodzeniem towaru.

Kolejnym ważnym elementem jest ustalenie wszelkich terminów - termin zakończenia robót, ich rozpoczęcia, terminów zakończenia określonych etapów robot. Kolejnym etapem ustaleń stanowi forma rozliczenia - i tak może to być ryczałt czyli cena niezmienna albo też cena kosztorysowa, na podstawie kosztorysu inwestorskiego. W przypadku wykonawstwa projektowego często inwestor decyduje się na płatności ratalne za wykonane konkretnego etapy robót. Ważną kwestią jest też odbiór inwestycji, udzielenie rękojmi i gwarancji. Zakres prac oraz ich specyfikacja uzależniony jest ściśle od projektu jak i potrzeb inwestora.