Niwelacja i wyrównywanie terenów

« wróć do ofert
Pomiary terenu mają za zadanie wytyczenie prostych linii, kątów - będących często zamysłem kompozycyjnym danego założenia, jak również pomiarów kątów, pomiarów odległości.

Niwelacje wykonuje się w odniesieniu do powierzchni - w celu wykonania np. trawników, przestrzeni pod rośliny, jak i w odniesieniu różnic wysokości występujących wzdłuż linii np. niwelacja trasy wzdłuż wykonywanej ścieżki. W wyniku przeprowadzenia niwelacji powstaje nam plan wysokościowy terenu, który kolejno możemy kształtować, w zależności od zamysłu projektanta. Wyrównywanie terenu odbywa się za pomocą nawiezienia odpowiedniego materiału, jak i wybierania powierzchni terenu, jak i na zasadach rozplantowania całości.