Projektowanie zieleni miejskiej, zieleni na terenach osiedli mieszkaniowych, pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągach komunikacyjnych

« wróć do ofert
Po wstępnym wizji lokalnej w terenie - dokonując inwentaryzacji przestrzeni, zapoznając się z charakterem otoczenia, preferencjami środowiskowymi, przystępuje się do opracowania projektu zieleni. Projekt techniczny zieleni, polegający na podaniu informacji i miar, potrzebnych do jego zrealizowania w terenie. Całość projektu opatrzona jest o pomocnicze linie siatki kwadratów, kątów, figur geometrycznych, umożliwiających wytyczenie sytuacyjne w terenie.