Projektowanie ogrodów na dachach

« wróć do ofert
Projekt zielonego dachu ma za zadanie ująć w sobie wszelkie zagadnienia tyczące się poprawy mikroklimatu, funkcji estetycznej upiększającej szary miejski krajobraz, zapewnienia skutecznej ochrony przed hałasem, upałem. Projektując ogród na dachu mamy do wyboru dwa rodzaje uprawy roślin: ekstensywna i intensywna.

Projekt zielonego dachu zawsze dąży do poszukiwań rozwiązań oryginalnych, przyjaznych człowiekowi i środowisku. Rozwiązań zapewniających długoletnie funkcjonowanie obiektów bez konieczności wykonywania kosztownych konserwacji. Sposób odprowadzania wody, to jedno z głównych zadań projektowych, i tak kształtuje się izolacje przeciwwodną. Dobór rozwiązania konstrukcyjnego zależy przede wszystkim od rodzaju przewidywanego użytkowania. Projekt zawiera wyliczenia spadków w kierunku zaprojektowanych odpływów. Nadmiar wody może być usuwany przez wpusty dachowe, orynnowanie zewnętrzne, rynny wewnętrzne i rzygacze. Projektuje się również skuteczną hydroizolacjię - izolację przeciwwodną, spełniającą szereg warunków, całkowitej wodoszczelności, odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie, odpornością na przerastanie korzeniami roślin, odpornością na substancje znajdujące się w warstwie wegetacyjnej, mrozoodpornością, odpornością na grzyby i pleśnie. Kolejno na etapie projektowania hydroizolacji dobiera się odpowiednio materiał - pap bitumicznych, folii na bazie tworzyw sztucznych, modyfikowanych mas bitumicznych. Następnie projektuje się warstwę izolacji termicznej, warstwę rozdzielającą, której funkcje mogą pełnić geowłókniny. Projekt zawiera odpowiedni dobór materiału jak i grubość warstwy drenującej - żwiry rzeczne, keramzyt, kolejnej warstwy filtracyjnej, zazwyczaj z geowłókniny. Ostatnim elementem projektu konstrukcji zielonego dachu jest projekt warstwy wegetacyjnej z mieszaniny humusu i materiałów pochodzenia mineralnego np. żwiru, keramzytu. Alternatywą może być projektowanie specjalnych mat i płyt wegetacyjnych. Dodatkowo można zaprojektować systemy nawadniające.