Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowych parków i założeń ogrodowych

« wróć do ofert
Po wnikliwej analizie zagospodarowania terenu, analizie historycznej, rozpatrzeniu warunków przyrodniczych, istniejącego wyposażenia, konfliktów funkcjonalnych, powiązań przestrzennych i kulturowych, przystępuje się do komponowania przestrzeni.

Rozpoczynając prace rewaloryzacyjne i rewitalizacyjne, określa się jego ścisłe granice, charakter, wartości historyczne, naukowe, artystyczne, przyrodnicze, użytkowe ogrodu bądź parku. Przez cały czas trwania pracy nad projektem analizuje się proporcje, zachodzące między poszczególnymi elementami tak by jak najbardziej odzwierciedlić park, czy założenie ogrodowe z lat świetności. Celem rewaloryzacji i rewitalizacji jest prawidłowe rozpoznanie, zadokumentowanie i utrwalenie podstawowych wartości.