Kompleksowe inwentaryzacje dendrologiczne

« wróć do ofert
Spis aktualnego stanu zadrzewienia i zakrzewienia wchodzącego w skład opracowania. Uwzględnia się tu rozmieszczenie wszelkich elementów względem siebie, podając szereg informacji dotyczących np. wymiarów, stanu zachowania, stanu zdrowotnego, określając gatunek, odmianę podając zarówno nazwę polską jak i łacińską.

Inwentaryzacje dendrologiczne wykonywane są na podstawie podkładu geodezyjnego, wykonuje się ją w postaci graficznej, bezpośrednio na mapie zasadniczej, jak i w formie opisowej. Inwentaryzacja może mieć charakter ogólny jak i szczegółowy, w całości znormalizowany.