Projektowanie nawierzchni utwardzonych

« wróć do ofert
Po dokonaniu wstępnych obliczeń w terenie. Przystępuje się do opracowania projektu nawierzchni. W zależności od wytycznych inwestora dobiera się w projekcie odpowiedni rodzaj nawierzchni, wytyczając odpowiednie warstwy.

Przy doborze odpowiedniej nawierzchni rozpatruje się przeznaczenie i sposób użytkowania, względy plastyczne, ekonomiczne, dostępność materiałów, jakość podłoża, warunki klimatyczne. W projektowaniu nawierzchni uwzględnia się również sposób prawidłowego odprowadzania wody, spadki nawierzchni.