Projektowanie ogrodów

« wróć do ofert
Zapoznanie się z terenem objętym projektem, pomiary w terenie, ustalenia co do preferencji inwestorów, ustalenie wytycznych projektowych. Każdy projekt traktowany jest indywidualnie w zależności od funkcji jakie ma spełniać, od rodzaju kompozycji, charakteru.

Całości pierw towarzyszy koncepcja projektowa, na tym etapie inwestor ma pogląd na ogólny zamysł projektanta, po wszelkich ustaleniach odnośnie szczegółów inwestycji, powstaje finalne dzieło w postaci projektu ogrodu. Projekt ogrodu składa się z części opisowej i graficznej, w której zawiera się wszelkie ustalenia z inwestorem, odnośnie ogólnego układu ogrodu, funkcji, kompozycji, doboru wszelkich materiałów budowlanych, roślinności, elementów małej architektury. Całość uzupełniona może być wizualizacjami w trójwymiarowej postaci, opisem zakresu prac pielęgnacyjnych, kosztorysem inwestorskim.