Pracownia

Właściciel, główny projektant:
Barbara Kotwas
Asystent projektanta:
Karol Wierciński

Współpracowali z nami:
Adam Nieszporek
Roman Brunda
Dorota Franek

Barbara Kotwas (ur. w 1982r. w Szczecinie)

« wróć do pracowni

mgr inż. architekt krajobrazu

Główny architekt i właściciel "GREEN URBAN PLANNING Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu i Planowania Przestrzennego"Wykształcenie:
- 2003r.-2008r. Akademia Rolnicza w Szczecinie (obecnie ZUT), Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, kierunek: Architektura Krajobrazu
- 2009r.-2010r. Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, kierunek: Planowanie Przestrzenne (Studia Podyplomowe)
- 2010r.–2011r. Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunek: Planowanie Przestrzenne (Studia Podyplomowe);

Praktyka zawodowa:
- Przedsiębiorstwo Usług Agrotechnicznych AGROSERWIS Sp. z o.o.;
- Kotwas & Cyranowicz Architektura Krajobrazu S.C.;
- Zespół Szkół Ogrodniczych w Szczecinie;
- Zespół Szkół Budowlanych w Szczecinie;
- Centrum Kształcenia Plejada w Szczecinie;

Osiągnięcia:
- I miejsce za opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół Kościoła Głębokie w Szczecinie zorganizowanym przez ZUT Szczecin 2005r.;
- I miejsce za opracowanie projektu zagospodarowania terenu refulatu w Wolinie zorganizowanym przez ZUT Szczecin i Urząd Miasta w Wolinie 2008r.;
- I miejsce za opracowanie koncepcji terenu "Lodogryf" w Szczecinie zorganizowanym przez ZUT Szczecin 2008r.;
- Wyróżnienie pracy magisterskiej "Projekt rewitalizacji Wzgórza Wysoki Zamek we Lwowie" pod kierunkiem dr inż. arch. Jurii Kryworuczko, prof. nadzw. AR 2008r.;
- Udział w konkursie o doroczne nagrody TUP za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej ukończone i obronione w 2008 roku;
- Najlepszy "BIZNES PLAN" z IV edycji projektu "ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ - szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej" zorganizowanych przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 2009r.;
- Wyróżnienie w konkursie „Kołbacz – Re Konstrukcja” zorganizowanym przez Spichlerz Sztuki w Kołbaczu i Urząd Gminy Stare Czarnowo 2010r.;
- VII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Projektowym „Park Pałacowy 2010” zorganizowanym przez Garden Media Szczecin 2010r.;
- Wyróżnienie za opracowanie koncepcji zagospodarowania skarpy przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 2011r.;
- Wyróżnienie za opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu dawnego kamieniołomu w Strzegomiu 2011r.;

Doświadczenie:
- Pomoc w organizacji wystawy "Ptaki i Kwiaty" Wystawa w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 1-3.V.2004r., 6-8.V.2005r.;
- Pomoc w organizacji konferencji IX Forum Architektury Krajobrazu "Woda w krajobrazie" Akademia Rolnicza w Szczecinie 9-11.IX.2006r.;
- Uczestnictwo w konferencji naukowej: "Ochrona i użytkowanie zabytkowego krajobrazu kulturowego oraz jego promocja w środowisku społecznym". Warszawa Ursynów - Wilanów;
- 23-25.IV.2007r. Pomoc w organizacji wystawy "Pamiętajcie o ogrodach" Wystawa florystyczna w Muzeum Narodowym na Wałach Chrobrego w Szczecinie;
- 12-13.V.2007r. Międzynarodowe warsztaty studenckie Europen Landscape Architecture Students Association (ELASA) mini meeting pt:"At de border", Kleinwalsertał w Austrii;
- 22.IV-21.V.2008r. Kurs komputerowy Auto CAD 2D, zorganizowany przez Pomorską Szkołę Informatyki w Szczecinie;
- 21-25.V.2008r. Projekt zagospodarowania parku leśnego w Świdwinie; Autorzy: mgr inż. arch. Robert Dawidowski, mgr inż. Krzysztof Kamil Kotwas arch. kraj., mgr inż. Barbara Kotwas arch. kraj.;
-IV–XII.2010r. Współpraca w Programie Partnerskim w projekcie Centrum Młodego Przedsiębiorcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przeprowadzenie wykładów – Panel „Przedsiębiorczość w praktyce”;
- Certyfikat Przyjaciela Młodego Przedsiębiorcy – wsparcie młodych przedsiębiorców w działaniach zmierzających do założenia własnej działalności gospodarczej oraz wkład intelektualny w rozwój młodej firmy w okresie 6 miesięcy od daty jej powstania – Projekt „Centrum Młodego Przedsiębiorcy” Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
- 19.VI.2010r. Wystawca w targach „II Policki Dzień Przedsiębiorczości” zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach;
- od 22.V.2010r. Członek Sądu Koleżeńskiego w Zachodniopomorskim Oddziale Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu z siedzibą w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;
- 4.X-15.X.2010r. Koncepcja zagospodarowania terenu na park nadmorski w miejscowości Pobierowo „Park Planet”;
- 31.XII.2010r.–15.II.2011r. Projekt zagospodarowania podwórka Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Boguchwały 13-17 w Szczecinie;
- 31.XII.2010r.–15.II.2011r. Projekt zagospodarowania podwórka Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Włościańskiej 31-41 w Szczecinie;
- 23.X.2010r.–31.10.2011r. Certyfikat – uczestnictwa w studiach podyplomowych realizowane w ramach Projektu : „Akademia Budownictwa – profesjonalne studia podyplomowe dla inżynierów budownictwa”, kierunek Planowanie Przestrzenne organizowane przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej;
- IV-VIII.2010r. Przewodnicząca Jury w konkursie na „Najpiękniejszy Ogród w Dzielnicy Szczecina” zorganizowanym przez Redakcje Moje Miasto Szczecin;
- 2.XII.2010r. Uczestnictwo w szkoleniu pt. „Mała architektura w przestrzeni publicznej” zorganizowane przez firmę Dendros, Poznań;
- 9.XII.2010r. Uczestnictwo w konferencji naukowej pt: „Możliwości wykorzystania terenów poprzemysłowych i powojskowych na terenie Łodzi – określenie kierunków przekształceń” zorganizowaną przez Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Łódzki;
- 4.III.2011r. Uczestnictwo w seminarium „Ogrody XXI wieku – nowe technologie” ZUT Szczecin, zorganizowanego przez firmę OSTO;
- 26.III.2011r. Uczestnictwo w seminarium „Życie w zieleni” zorganizowanego przez Ogród Dendrologiczny w Przelewicach;
- od IV.2011 współpraca z firmą Epatio – Autoryzowanym przedstawicielem firmy Libet – koncepcje nawierzchni utwardzonych;
- IV-VIII.2011r. Przewodnicząca Jury w konkursie na „Najpiękniejszy Ogród w Szczecinie” zorganizowanym przez Redakcje Moje Miasto Szczecin;
- 10.VI-9.XII.2011r. Projekt zagospodarowania terenu zielonego „Park Eryka” w Darłowie;
- 16.XII.2011r. – Ogólnopolski konkurs urbanistyczno-architektoniczny, na projekt koncepcyjny p.t. “Projekt rewitalizacji obszaru Podzamcza w Lublinie”;
- 22.XII.2011r.-31.I.2012r. Projekt zagospodarowania podwórka Wspólnoty Mieszkaniowej przy Alei Papieża Pawła II 5-10 i ul. Mazurskiej 45-46a w Szczecinie;
- 16.I -10.II.2012r. Projekt zagospodarowania podwórka Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szymanowskiego 6-9 w Szczecinie;
- IV.2012r. Projekt nasadzeń dla restauracji KFC przy drodze S3 /MOP Wysoka;
- 22.I.2013r. Projekt nasadzeń dla restauracji KFC Inowrocław;
- 01.II.2013r.-13.II.2013r. Projekt zagospodarowania podwórka Wspólnoty Mieszkaniowej przy Alei Papieża Pawła II 5-10 i ul. Mazurskiej 45-46a w Szczecinie(Etap III);
- Projekty ogrodów przydomowych;
- Nauczanie w zakresie architektury krajobrazu na poziomie technikum - Zespół Szkół Ogrodniczych w Szczecinie; Zespół Szkół Budowlanych w Szczecinie - nauczyciel stażysta;

Karol Wierciński (ur. w 1986r. w Szczecinie)

« wróć do pracowni

mgr inż. architekt krajobrazu


- 2010r. – 2011r. Praktykant "GREEN URBAN PLANNING Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu
i Planowania Przestrzennego";
- od 2011r. Asystent projektanta w „GREEN URBAN PLANNING Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu i Planowania Przestrzennego";


Wykształcenie:
- 2006r. – 2011r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, kierunek: Architektura Krajobrazu

Praktyka zawodowa:
- Kotwas & Cyranowicz Architektura Krajobrazu S.C.;
- GREEN URBAN PLANNING Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu i Planowania Przestrzennego;

Osiągnięcia:
W ramach praktyki w GREEN URBAN PLANNING:
- Wyróżnienie w konkursie „Kołbacz – Re Konstrukcja” zorganizowanym przez Spichlerz Sztuki w Kołbaczu i Urząd Gminy Stare Czarnowo 2010r.;
- VII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Projektowym „Park Pałacowy 2010” zorganizowanym przez Garden Media Szczecin 2010r.;
- Wyróżnienie za opracowanie koncepcji zagospodarowania skarpy przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 2011r.;
- Wyróżnienie za opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu dawnego kamieniołomu w Strzegomiu 2011r.;

Zielone podwórka

Nawierzchnie utwardzone

Współpraca

Aby zapewnić naszym klientom pełną obsługę i najwyższą jakość usług, nawiązaliśmy stałą współpracę z firmami, które działają w różnych gałęziach naszej branży.

Dzięki temu możemy zaoferować kompleksowe rozwiązania dla każdego z naszych klientów, nawet tych najbardziej wymagających.
Kotwas & Cyranowicz Architektura Krajobrazu
www.kotwascyranowicz.pl

Kontakt

GREEN URBAN PLANNING

Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu i Planowania Przestrzennego
Barbara Kotwas
70-393 Szczecin, ul. Spółdzielcza 9/2
Tel. +48.502.498.110
basia@greenurban.pl
NIP: 851-266-05-60
REGON: 320755937